Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ sáu, 14/5/2021, 15:20
Lượt đọc: 62

Quy trình công việc của giám thị

Quy trình công việc của giám thị

A. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

 

1. Nhiệm vụ:

- Theo dõi và điều chỉnh kịp thời những thiết sót của học sinh về việc chấp hành nội quy nhà trường .

- Theo dõi đánh giá học sinh về việc lao động, vệ sinh, trực nhật, bảo quản tài sản của lớp, của trường.

- Quản lý học sinh trong những tiết vắng giáo viên.

- Thiết lập các loại sổ sau:

+ Sổ nhật ký công tác (điểm danh, theo dõi việc thực hiện nội quy của học sinh)

+ Sổ báo cáo tình hình thi đua các lớp hàng tuần

+ Sổ theo dõi kỉ luật các lớp ( GV đứng lớp ghi nhận, giám thị quản lý sổ và ghi vào phiếu theo dõi từng học sinh)

+ Phiếu học sinh (theo mẫu)

2. Quyền hạn:

- Xử lý các trường hợp vi phạm kỉ luật của HS với các biện pháp: ghi nhận, tìm hiểu nguyên nhân để giáo dục, trừ điểm hạnh kiểm, đề xuất với phó hiệu trưởng hình thức kỉ luật học sinh, tham gia Hội đồng kỉ luật học sinh.

- Tham gia ý kiến với GVCN trong việc xếp loại hạnh kiểm HS vào cuối học kỳ và cuối năm học.

B. CÔNG VIỆC CỤ THỂ CỦA GIÁM THỊ:

 

1. Trong từng buổi công tác:

- Đầu giờ:

+ Giám thị có mặt trước 6 giờ 45 phút (sáng), 13 giờ 15 phút ( chiều) để ghi nhận việc đi học trễ, sai đồng phục, mang dép, vi phạm tác phong của học sinh. Riêng sáng thứ 2 hàng tuần có mặt lúc 6 giờ 30 để sinh hoạt dưới cờ. Không để học sinh trong lớp khi sinh hoạt dưới cờ.

+ 6h45 phút (sáng) cho HS xếp hàng dưới sân trước khi vào lớp học.

- Trong giờ học và giờ ra chơi:

+ Tiết 1: Điểm danh từng lớp, ghi nhận giáo viên vắng (trễ).

+ Tiết 2: Xử lý những học sinh vi phạm nặng (nếu có)

+ Giờ Ra chơi: Không cho học sinh mang thức ăn, nước uống vào lớp học, kiểm tra các khu vực nghi ngờ học sinh hút thuốc lá. Quản lý kỉ luật học sinh trên sân trong giờ chơi. Ngăn chặn kịp thời và ghi nhận việc học sinh đánh nhau trong trường..

+ Tiết 3,4: Kiểm tra lại sĩ số HS và báo về phòng QLHS..

+ Tiết 5: Ghi sổ nhật ký, cập nhật hóa các loại sổ sách. Cuối tiết 5 thu sổ đầu bài và sổ kỉ luật của các lớp. Ghi nhận việc không tắt quạt, đèn và vệ sinh ở các lớp.

- Sau mỗi buổi học:

- Duy trì an ninh và trật tự trên sân và ngoài cổng, ngăn ngừa các vụ đánh nhau, chen lấn, người lạ xâm nhập vào trường, báo cho phòng QLHS khi có nguy cơ xảy ra đánh nhau, tìm hiểu ngay sự việc và học sinh có liên quan.

 

2. Trong mỗi tuần:

- Đầu tuần: Thông báo tình hình chuyên cần, kỉ luật và thi đua của các lớp cho giáo viên chủ nhiệm, nhận xét, biểu dương phê bình các lớp và học sinh trong buổi sinh hoạt dưới cờ.

- Cuối tuần: Thống kê, sơ kết và nhận xét đánh giá tình hình các mặt nói trên trong tuần, nộp cho phòng QLHS vào cuối tiết 5 ngày thứ sáu.

 

3. Cuối học kỳ I.

- Sơ kết, đánh giá tình hình thi đua của các lớp trong học kỳ.

- Lập bảng tổng hợp đầy đủ, chính xác và kịp thời những vi phạm của học sinh từ sổ đầu bài, sổ kỷ luật, để làm cơ sở xếp loại hạnh kiểm HS, đề xuất dự kiến xếp loại HK của HS với GVCN lớp.

- Tham dự Hội đồng xét duyệt kết quả học sinh.

- Tổng hợp tình hình vắng của GV (phép, K/phép, có GV dạy thay, không có GV dạy thay….)

4. Cuối năm học:

- Đề xuất với Hội đồng xét duyệt HS về những trường hợp phải rèn luyện HK trong hè.

- Tổng hợp tình hình vắng, trễ của GV (phép, K/phép, có GV dạy thay, không có GV dạy thay….)

 

C. NHỮNG CÔNG VIỆC KHÁC :

 

1. Quản lý học sinh những tiết vắng giáo viên: Giữ yên lặng, trật tự, không cho học sinh ra ngoài hành lang. Nếu là tiết cuối, trình báo với BGH cho học sinh xếp thành hàng ra về.

2. Đề nghị đưa học sinh có những vi phạm nghiêm trọng ra Hội đồng kỉ luật: Cần chuẩn bị trước các loại hồ sơ gởi cho Hội đồng kỉ luật gồm:

+ Bản tự kiểm của học sinh vi phạm.

+ Bản tường trình sự việc của học sinh vi phạm.

+ Các bản báo cáo (tường trình) của các nhân chứng hoặc những người có liên quan (nếu có).

+ Các biên bản làm việc với HS, với CMHS có chữ ký của GVCN lớp theo đúng quy trình xử lý HS đã quy định.

+ Thống kê những lỗi vi phạm của học sinh, những hình thức đã xử lý của giáo viên chủ nhiệm và giám thị.

+ Tham dự phiên họp và đề xuất với Hội đồng kỉ luật về mức độ xử lý.

3. Tham gia các buổi lễ, các buổi sinh hoạt ngoại khoá, các buổi sinh hoạt tập trung có số lượng đông học sinh:

- Kiểm tra sĩ số từng lớp.

- Duy trì kỉ luật và trật tự trên sân theo lớp được phân công, chốt các lối ra vào trong suốt buổi lễ

 

* Ngoài các công việc trên giám thị còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu và tổ trưởng tổ giám thị.

Tác giả: Giám thị.

88