Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 21/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 1249

Ban giám hiệu qua các thời kỳ

Giới thiệu BGH qua các nhiệm kỳ từ ngày thành lập trường 1976 đến nay

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM QUA CÁC THỜI KỲ
(TỪ NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 1976 - 2022)
TÊN TRƯỜNG Biên chế Số lượng cao nhất Họ và tên BGH Ghi chú
Cấp 3 Cấp 2 C2+3
PTTH THỦ THIÊM
(3 nhiệm kỳ 1976 - 1990)
Số lớp 12 - Thầy Võ Văn Trước (Hiệu trưởng 1976-1977)
-
Thầy Ngô Phàn (Hiệu trưởng 1977-1990)
- Cô Hoàng Thị Kim Vân (Phó Hiệu trưởng 1978-1982)
- Thầy Dư Thế Lâm (Phó Hiệu trưởng 1988-1990)
- Năm học đầu tiên 1976-1977:
có 6 lớp, 270 HS,
< 20 CB-GV-NV.

-
Năm học có số lượng lớp cao nhất là năm học 2000 - 2001: có 57 lớp, 2900 HS, 114 CB-GV-NV.
Số học sinh 540
Số CB-GV-NV 36
PTTH THỦ THIÊM
(3 nhiệm kỳ 1990 - 2005)
(Đến năm học 1993-1994 đổi tên là trường Phổ Thông cấp 2-3 Thủ Thiêm và đến năm học 2002-2003 đổi tên thành THPT Thủ Thiêm)
Số lớp 30 29 57 - Thầy Dư Thế Lâm (Hiệu trưởng 1990-2005)
- Thầy Nguyễn Tá Lê (Phó Hiệu trưởng 1990-2005)
- Thầy Nguyễn Hoàng Phụng (Phó Hiệu trưởng 1990-2005)
- Thầy Lê Kim Tiến (Phó Hiệu trưởng 1999-2005)
Số học sinh 1520 1381 2901
Số CB-GV-NV 74 40 114
THPT THỦ THIÊM
(2 nhiệm kỳ 2005 - 2015)
Số lớp 33 4 37 - Thầy Nguyễn Tiến Hỷ (Hiệu trưởng 2005-2015)
- Thầy Nguyễn Tá Lê (Phó Hiệu trưởng 2005-
2012-Mất)
- Thầy Nguyễn Hoàng Phụng (Phó Hiệu trưởng 2005-2015)
- Thầy Lê Kim Tiến (Phó Hiệu trưởng 2005-
2013-Hưu)
Số học sinh 1418 180 1598
Số CB-GV-NV 92 92
THPT THỦ THIÊM
(Nhiệm kỳ 2015 - 2017)
Số lớp 30 - Thầy Phạm Văn Nghĩa (Hiệu trưởng 2015-2017)
- Thầy Nguyễn Hoàng Phụng (Phó Hiệu trưởng 2015-2020)
- Cô Tăng Mỹ Dung (Phó Hiệu trưởng 2015-2020)
Số học sinh 1290
Số CB-GV-NV 90
THPT THỦ THIÊM
(Nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Số lớp 32 - Thầy Nguyễn Tấn Tài (Hiệu trưởng 2017-2022)
- Thầy Nguyễn Hoàng Phụng (Phó Hiệu trưởng 2017-2021-
Hưu)
- Cô Tăng Mỹ Dung (Phó Hiệu trưởng 2015-2020-
Hưu)
Số học sinh 1400
Số CB-GV-NV 85
THPT THỦ THIÊM
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)
Số lớp 35 - Thầy Nguyễn Tấn Tài (Hiệu trưởng 2017-2022)
- Thầy Nguyễn Hoàng Phụng (Phó Hiệu trưởng 2017-2021-
Hưu)
- Cô Tăng Mỹ Dung (Phó Hiệu trưởng 2015-2020-
Hưu)
- Cô Lê Thị Thủy (Phó hiệu trưởng 2019-2024)
Số học sinh 1553
Số CB-GV-NV 87

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phụng
Nguồn tin: BGH

Tin cùng chuyên mục

88