Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ tư, 2/6/2021, 22:17
Lượt đọc: 22

CÔNG TÁC Y TẾ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

File thứ 1: 3079-8012-kh-cttt-quyet-dinh-thanh-lap-ban-cham-soc-suc-khoe-hs-nh-20-21-cua-tr_26520219.pdf
File thứ 2: 3079-8012-kh-cttt-ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-y-te-truong-hoc-nam-hoc-2020-2021_26520219.pdf
File thứ 3: 3079-8012-kh-cttt-ke-hoach-phoi-hop-voi-y-te-dia-phuong-nh-20-21-cua-truong-thp_26520219.pdf
File thứ 4: 3079-8012-kh-cttt-ke-hoach-dinh-duong-hoc-duong-nam-hoc-2020-2021-cua-truong-th_26520219.pdf
File thứ 5: 3079-8012-kh-cttt-ke-hoach-dien-dan-xay-dung-tinh-ban-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-cua_26520219.pdf
File thứ 6: 3079-8012-kh-cttt-ke-hoach-an-toan-thuc-pham-nam-hoc-2020-2021-cua-truong-thpt_26520219.pdf
File thứ 7: 3079-8012-kh-cttt-hinh-anh-phong-chong-dich-benh-trong-truong-hoc-nam-hoc-2020_26520219.pdf
File thứ 8: 3079-8012-kh-cttt-hinh-anh-dien-dan-xay-dung-tinh-ban-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-cua_26520219.pdf
File thứ 9: 3079-8012-kh-cttt-bao-cao-cong-tac-y-te-truong-thpt-thu-thiem-nam-hoc-2020-2021_26520219.pdf
File thứ 10: 3079-8012-kh-cttt-bao-cao-cong-tac-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-nam-hoc-2020-2021_26520219.pdf
File thứ 11: 3079-8012-kh-cttt-bai-va-hinh-anh-truyen-thong-tat-khuc-xa-ve-sinh-thi-giac-nh_26520219.pdf
File thứ 12: 3079-8012-kh-cttt-bai-va-hinh-anh-truyen-thong-tat-khuc-xa-ve-sinh-thi-giac-nh_26520219.pdf
File thứ 13: 3079-8012-kh-cttt-bai-va-hinh-anh-truyen-thong-hiv-aids-nh-2020-2021-cua-truong_26520219.pdf
File thứ 14: 3079-8012-kh-cttt-bai-va-hinh-anh-truyen-thong-benh-tieu-chay-va-phong-chong-nh_26520219.pdf
File thứ 15: 3079-8012-kh-cttt-bai-va-hinh-anh-truyen-thong-che-do-dinh-duong-hop-li-nh-2020_26520219.pdf
Tác giả: Ban biên tập
Nguồn tin: Ban biên tập

88