Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ sáu, 3/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 908

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và tổ chức dạy học - Thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Công văn số 1029/GDĐT-TrH ngày 01 tháng 04 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và tổ chức dạy học đối với các trường phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Công văn số 1029/GDĐT-TrH ngày 01 tháng 04 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và tổ chức dạy học đối với các trường phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 học kỳ 2 năm học 2019-2020.

 

 

 

Đính kèm các công văn:

Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống Covid -19;

 

 

 

 

Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các trường phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian  học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 - 2020;

 

 

 

Văn bản số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019 – 2020;

 

 

 

Tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

88