Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ bảy, 18/9/2021, 8:44
Lượt đọc: 70

Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022

CÔNG VĂN SỐ 4040/BGDĐT-GDTRH NGÀY NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2021 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT CẤP THCS, THPT ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 NĂM HỌC 2021-2022

 

- MÔN NGỮ VĂN

 

- MÔN TOÁN

 

MÔN TIẾNG ANH

 

- MÔN VẬT LÝ

 

- MÔN HÓA

 

- MÔN SINH

 

MÔN LỊCH SỬ

 

- MÔN ĐỊA LÍ

 

- MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

- MÔN CÔNG NGHỆ

 

- MÔN TIN HỌC

 

- MÔN THỂ DỤC

 

 

Tác giả: Bộ Giáo dục và đào tạo.

88