Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 29/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 422

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH THI  HỌC KỲ I, NĂM HỌC  2016 - 2017

—&–

  1. Thời gian học sinh có mặt tại trường :
    • Buổi sáng:     6h45’
    • Buổi chiều:  12h45’
  2. Ngày kiểm tra:

Ngày thi

Buổi sáng (khối 12 & 10)

Buổi chiều (khối 11)

Môn thi

Giờ

phát đề

Môn thi

Giờ

phát đề

Thứ hai

12/12

Ngữ văn K12 : (120’)

 

7h25’

 

Ngữ văn K11 : (90’)

 

Sinh vật K11 : (45’)

13h10’

 

15h25’

Thứ ba

13/12

Ngữ văn K10 : (90’)

 

Sinh vật K10 : (45’)

7h25’

 

9h25’

HS nghỉ ôn thi

 

Thứ tư

14/12

Vật lý K12 : (50’)

 

Hóa học K12 : (50’)

 

Sinh vật K12 : (50’)

7h25’

 

8h45’

 

10h05’

Vật lý K11: (45’)

Lịch sử K11: (45’)

 

GDCD K11: (45’)

 

13h10’

 

14h30’

 

15h30’

 

Thứ năm

15/12

Vật lý K10 : (45’)

 

Lịch sử K10 : (45’)

 

GDCD K10 :(45’)

 

7h25’

 

8h45’

 

10h05’

HS nghỉ ôn thi

 

Thứ sáu

16/12

Lịch sử K12 : (50’)

 

Địa lý K12 : (50’)

 

GDCD K12 : (50’)

7h25’

 

8h45’

 

10h05’

Hóa học K11 : (45’)

 

Tiếng Anh K11 : (60’)

 

13h10

 

14h45’

Thứ hai

19/12

Hóa học K10 : (45’)

 

Tiếng Anh K10 : (60’)

7h25’

 

9h00’

HS nghỉ ôn thi

 

Thứ ba

20/12

Toán K12 : (90’)

 

Tiếng Anh K12 : (60’)

7h25’

 

9h45’

Toán K11:(90’)

 

Địa K11: (45’)

13h10’

 

15h25’

Thứ tư

21/12

Toán K10 : (90’)

 

Địa lý K10 : (45’)

7h25’

 

9h45’

HS nghỉ

 

| Ghi chú :

- Ngày 22 và 23/12/2016:  Học sinh toàn trường được nghỉ (GV chấm bài).

- Ngày 26/12/2016:  Học sinh toàn trường đi học bình thường theo TKB.

 

 

                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phụng
Nguồn tin: BGH

88