Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ năm, 30/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 625

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


           LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC  2017 - 2018

—&–

 

Ngày thi

Buổi sáng khối 11, 12

Buổi chiều khối 10

Môn thi

Giờ

phát đề

Môn thi

Giờ

phát đề

Thứ hai

11/12

- Ngữ văn K12 : (120’)

- Ngữ văn K11 : (90’)

7h25’

 

- Ngữ văn K10 : (90’)

13h25’

Thứ ba

12/12

GV tổ Ngữ văn chấm bài KT tập trung tại trường lúc 7h30’

(Học sinh nghỉ ôn tập)

Thứ tư

13/12

- Toán K12 : (90’)

-Toán K11: (90’)

7h25’

 

- Toán K10: (90’)

 

13h25’

- Địa K12 : (50’)

- Địa K11: (45’)

9h35’

- Địa K10: (45’)

15h25’

Thứ năm

14/12

GV tổ Toán và Địa lý chấm bài KT tập trung tại trường lúc 7h30’

(Học sinh nghỉ ôn tập)

Thứ sáu

15/12

- Vật lý K12 : (50’)

- Vật lý K11 : (45’)

7h25’

 

- Vật lý K10 : (45’)

13h25’

- GDCD K12 : (50’)

- GDCD K11 : (45’)

9h00’

- GDCD K10 : (45’)

15h00

Thứ bảy

16/12

GV tổ Vật lý và GDCD chấm bài KT tập trung tại trường lúc 7h30’

(Học sinh nghỉ ôn tập)

Thứ hai

18/12

- Sinh vật K12 : (50’)

- Sinh vật K11 : 45’)

7h25’

- Sinh vật K10 : (45’)

 

13h25’

- Lịch sử K12 : (50’)

- Lịch sử K11 : (45’)

9h00’

- Lịch sử K11 : (45’)

15h00

Thứ ba

19/12

GV tổ Sinh vật và Lịch sử chấm bài KT tập trung tại trường lúc 7h30’

(Học sinh nghỉ ôn tập)

Thứ tư

20/12

- Hóa học K12 : (50’)

- Hóa học K11 : (45’)

7h25’

 

- Hóa học K10 : (45’)

 

13h25’

- Tiếng Anh K12 : (60’)

- Tiếng Anh K11 : (60’)

9h00’

- Tiếng Anh K10 : (60’)

15h00

Thứ năm

21/12

GV tổ Hóa học và Tiếng anh chấm bài KT tập trung tại trường lúc 7h30’

(Học sinh nghỉ để giáo viên chấm bài và làm điểm)

| Ghi chú :    Học sinh có mặt đúng giờ :

-  Buổi sáng  6h45’

-  Buổi chiều 12h45’

 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phụng
Nguồn tin: Chuyên môn

87