Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 12/10/2021, 0:18
Lượt đọc: 25

BÀI 25 : CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ THUỶ SẢN

BÀI 25 : CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ THUỶ SẢN

I - Nhân giống thuần chủng:

1. Khái niệm:

Là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa 2 cá thể đực và cái cùng giống đó để có được đời con mang hoàn toàn các đặc tính di truyền của giống đó

Ví dụ: Lợn đực Móng cái x Lợn cái Móng cái --> Lợn Móng cái

2. Mục đích

- Phát triển về số lượng.

- Duy trì, củng cố, nâng cao về chất lượng của giống.

 II – LAI GIỐNG   

1. Khái niệm:

Là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa các cá thể khác giống nhằm tạo ra con lai mang những tính trạng di truyền mới tốt hơn bố mẹ

2. Mục đích:      

Làm thay đổi đặc tính di truyền của giống đã có hoặc tạo ra giống mới

Sử dụng ưu thế lai làm tăng sức sống và khả năng sản xuất ở đời con nhằm thu được hiệu quả cao trong chăn nuôi và thuỷ sản

3. Một số phương pháp lai

a) Lai kinh tế là phương pháp cho lai giữa các cá thể khác giống để tạo ra con lai có sức sản xuất cao hơn. Tất cả con lai sử dụng nuôi lấy sản phẩm, không dùng để làm giống. Lai kinh tế đơn giản là lai giữa 2 giống, lai kinh tế phức tạp là lai giữa 3 giống trở lên.

Sơ đồ: hình 25.2

 

b) Lai gây thành ( lai tổ hợp) là phương pháp cho lai giữa 2 hay nhiều giống, sau đó chọn lọc đời lai tốt để nhân giống mới.

Được sử dụng nhiều trong chăn nuôi và thuỷ sản và có năng suất cao.

Tác giả: TỔ CÔNG NGHỆ
Nguồn tin: TỔ CÔNG NGHỆ

87