Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 15/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 333

NGUYỄN MỸ HOA Vận dụng ra bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh khối 11

 

 

Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Dung dịch

1/.Thế nào là dung dịch?

2/. Một phản ứng thế nào gọi là phản ứng axit-baz?

3/. Nguyên tắc để các ion cùng tồn tại trong một dung dịch?

4/. Giá trị thang đo pH có ý nghĩa thế nào trong thực tiễn?

Nitơ và hợp chất

1/. Vị trí N trong HTTH các nguyên tố HH

2/. Tại sao HNO3 có tính oxihóa mạnh?

3/. Khi cho HNO3 loãng tác dụng với Fe3O4 thông thường ta thu được sản phẩm nào? ?

4/.Để khử độ chua của đất ta làm thế nào?

Cacbon và hợp chất

1/. Vị trí C trong HTTH các nguyên tố HH

2/.khi cho khí CO2 từ từ đến dư vào dd NaOH thì ta thu được những sản phẩm nào? Cho ví dụ minh họa.

3/. Làm thế nào để phân biệt khí CO2 và khí SO2?

4/. Tại sao để dập tắt đám cháy Mg người ta khọng dùng bình chứa khí CO2?


Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa

88