Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 15/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 344

PHẠM THỊ HƯƠNG TRANG Vận dụng ra bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh khối 10

 

Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Clo và hợp chất

1/.Vị trí clo trong HTTH các nguyên tố HH

2/. Ở trạng thái đơn chất clo có tính chất như thế nào? Vì sao?

3/. Viết phương trình phản ứng hóa học của axit HCl ( nếu có) lần lượt với : Cu(OH)2, Cu, Mg, Fe2O3, CaCO3.

4/. Hãy giải thích tại sao nước máy có mùi khí clo?

Oxi – ozon

1/. Đặc điểm cấu tạo của oxi và ozon?

2/. Oxi có thể tác dụng với các chất nào?

3/. Tính chất hóa học nào của ozon có ứngdụng trong thực tế?

4/.Người ta dùng bình khí oxi trong trừng hợp nào?

Lưu huỳnh – hợp chất

1/. Vị trí S trong HTTH các nguyên tố HH

2/.Hãy giải thích vì sao khí H2S có tính khử? Cho ví dụ minh họa.

3/. Làm thế nào để phân biệt khí CO2 và khí SO2?

4/. Tại sao có thể dùng bình bằng Al, Fe chứa axit H2SO4 đặc, nguội?

 

Tác giả: Phạm Thị Hương Trang

88