Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 15/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 311

TRẦN THỊ CẨM TÚ Bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh khối 12

 

Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Dãy điện hóa kim loại

1/. Dãy điện hóa kim loại được sắp xếp như thế nào?

2/. Ý nghĩa của dãy điện hóa?

3/. Để làm sạch kim loại bac có lẫn Fe, Đồng thì làm sao?

4/. Khi cho hỗn hợp kim loại vào vào dung dịch muối thì thứ tự phản ứng hh xãy ra như thế nào?

Ăn mòn kim loại

1/. Thế nào là ăn mòn kim loại? có mấy loại ăn mòn kim loại?

2/. So sánh ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa. Cho ví dụ.

3/. Làm thế nào để nhận biết một vật bị ăn mòn ăn mòn hóa học hay ăn mòn điện hóa?

4/. Để cho vỏ tàu biển, phần ngâm dưới nước không bị ăn mòn thì người ta làm thế nào?

Điều chế kim loại

1/.Nguyên tắc điều chế kim loại?

2/. Có mấy pp điều chế kim loại?

3/. Muốn điều chế Na. Mg ta làm thế nào?

4/. Có hỗn hợp các dung dịch muối: NaCl,ZnCl2FeCl3, CuCl2. Khi điện phân hh trên thì kim loại nào sinh ra đầu tiên?

 

 

                                                                                           

Tác giả: Trần Thị Cẩm Tú

88