Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 15/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 360

TRẦN THỊ CÔNG DANH Bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh khối 11

 

Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Ancol - phenol

1/. Đặc điểm cấu tạo của ancol? phenol

2/. So sánh đặc điểm cấu tạo ancol thơm và phenol? Từ đó cho biết tchh đặc trưng của ancol và phenol?

3/. Bằng pphh hãy nhận biết ancol etylic và phenol.

4/. Hãy giải thích vì sao khi sản xuất hồ tinh bột người ta lại cho vào đó một ít phenol?

Anđehit và xeton

1/. Đặc điểm cấu tạo của anđehit và xeton?

2/. Từ đặc điểm cấu tạo của anđehit, xeton cho biết tchh đặc trưng của anđehit?

3/. Làm thế nào để nhận biết dd fomanđehit và axeton?

4/. Tại sao trong bánh phở, bún người ta lại cho một cho anđehit formic vào? Tác hại của nó?

Axit cacboxylic

1/.Đặc điểm cấu tạo của axit cacboxylic?

2/. Từ đặc điểm cấu tạo của axit cacboxylic cho biết tchh đặc trưng của axit cacboxylic?

3/. Giải thích vì sao anđehit là sản phẩm trung gian giữa ancol và axit cacboxylic?

4/. Tại sao không nên dùng giấm công nghiệp để sử dụng làm thực phẩm?


Tác giả: Trần Thị Công Danh

88