Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 15/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 316

TRẦN THỊ YẾN PHƯỢNG Vận dụng ra bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh khối 10 ​

Vận dụng ra bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh khối 10

 

Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Clo và hợp chất

1/. Nêu tính chất vật lý đặc trưng cơ bản của khí clo

2/. Ở trạng thái đơn chất clo có tính chất như thế nào? Vì sao?

3/. Viết phương trình phản ứng hóa học của axit HCl ( nếu có) lần lượt với : NaOH, CuO, Cu, Mg, FeO, Na2CO3.

4/. Hãy giải thích vì sao vàng không tan trong dung dịch HCl nhưng tan trong nước cường toan?

Oxi – ozon

1/. Thế nào là dạng thù hình?

2/. Oxi có thể tác dụng với các chất nào?

3/. Dùng phản ứng hóa học nào để so sánh tính oxihóa của oxi và ozon?

4/.Hãy giải thích tại sao ozon vừa là chất gây ô nhiễm vừa là chất bảo vệ?

Lưu huỳnh – hợp chất

1/. Trong tự nhiên lưu huỳnh tồn tại ở dạng nào ?

 

2/.Hãy giải thích vì sao khí SO2 có tính oxhóa đặc trưng?

3/. Tại sao có thể dùng bình bằng Al chứa axit H2SO4 đặc, nguội?

4/. Khi pha loãng axit ta phải làm thế nào?


Tác giả: Trần Thị Yến Phượng

88