Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 8/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 1182

BÀI TẬP TỰ LUẬN NGUYÊN TỬ

Giáo viên: Nguyễn Mỹ

 

BÀI TẬP ÔN CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN TỬ

 

Câu 1 . Hãy điền vào ô trống  dưới đây    :                                                    

 

 

 

ĐTHN nguyên tử

 

 

Số E

 

 

 

Số P

 

 

 

Số N

 

 

 

 

Câu 2.Trong tự nhiên Hydro  có 3 đồng vị : ;  và Clo có 2 đồng vị :  và   . Có thể tạo thành bao nhiêu phân tử HCl ?

 

Câu 3.

a/.Một nguyên tử của nguyên tố có số elctron trên các phân lớp như sau :

* Lớp K có 2eletron

* Lớp L có 8 eletron

* Lớp M có 5 eletron

Xác định số obitan của mỗi lớp eletron trên .

b/. Nguyên tử Brom có 4 lớp electron . Hãy cho biết lớp electron thứ 3 của brom có mấy electron ?

 

Câu 4.Hydro điều chế từ nước nguyên chất có nguyên tử khối trung bình là 1,008 . Giả sử nước chỉ tồn tại 2 đồng vị Hydro là . Xác định số nguyên tử có trong 1ml nước ( cho O=16 và khối lượng riêng của nước d=1g/ml ).

 

Câu 5. X là 1 kim loại hoá trị II, đứng sau hidro trong dãy hoạt động hoá học của kim loại. Cho 19,4 g hỗn hợp Zn và X vào dung dịch H2SO4 loãng, có 4,48 lít khí bay ra và một chất không tan , cho chất này vào dung dịch H2SO4 đặc , nóng  thì có 2,24 lít khí Y bay ra .Các khí đều đo ở đkc.

1/.Viết các phương trình phản ứng xảy ra , tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

2/.Xác định tên kim loại X?

3/.Cho lượng Y trên vào 200ml dung dịch NaOH 1M . Tính khối lượng muối tạo thành.

 

Câu 6. Phân tử XY3 có tổng số proton, nơtron, electron bằng 196 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện 60, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 76. Xác định X,Y và XY3.

Câu 7. Trong phân tử M2X có tổng số hạt (p,n,e) là 92 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28  hạt,Số khối của M  lớn hơn số khối của X là 7.Tổng số hạt (p,n,e) trong nguyên tử M nhiều hơn X là 10 . Xác định M và X. Viết công thức phân tử của hợp chất.

Câu 8. Tổng số hạt proton , nơtron, và electron trong nguyên tử của một nguyên tố X là 13.

1/.Xác định số khối  nguyên tử của X .

2/. Viết cấu hình electron nguyên tử của X.

3/. Vỏ nguyên tử của X có mấy lớp electron ?

4/. X là nguyên tố s, p, d , f ? vì sao ?

 

 

Câu 9. Tổng số hạt proton , nơtron, và electron trong nguyên tử của một nguyên tố X là 40.

1/.Xác định số khối  nguyên tử của X .

2/. Viết cấu hình electron nguyên tử của X.

3/. Vỏ nguyên tử của X có mấy lớp electron ?

4/. X là nguyên tố s, p, d , f ? vì sao ?

 

Câu 10. . Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng phần trăm theo số mol các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong X1 cũng bằng nhau. Hỏi nguyên tử khối trung bình của X là bao nhiêu?

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Mỹ

87