Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 17/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 248

GIÁO ÁN PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION - GV: NGUYỄN MỸ HOA

PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION

1.      Phản ứng trao đổi ion : là pứ xảy ra trong dung dịch các chất điện li, trong đó muối , axit , baz trao đổi với nhau các ion của chúng

2.      Điều kiện xảy ra pứ trao đổi ion : 

-  Xảy ra giữa các chất điện li

- Sản phẩm tạo thành phải có kết tủa, bay hơi, chất điện li yếu ( H2O )

v  Cách viết phương trình phản ứng trao đổi ion:

-B1: viết pứ ở dạng phân tử, cân bằng pt

- B2: viết tách các phân tử thành ion tương

ứng( nếu có, trừ kết tủa, bay hơi, điện li yếu)

- B3: Rút gọn các ion giống nhau ở 2 vế pt thu được phương trình ion rút gọn.

v  Lưu ý: - khi các ion có pứ tạo kết tủa, bay hơi, điện li yếu thì sau pứ số lượng ion đó giảm → các ion đó không cùng tồn tại trong 1 dung dịch.

-         Khi các ion không pứ tạo kết tủa, bay hơi, điện li yếu thì cùng tồn tại trong 1 dung dịch.

Vd: Trong một dung dịch có thể tồn tại đồng thời các ion sau không? Tại sao?

  1. Ba2+, Ca2+, NO3-, Cl-.
  2. K+, Fe3+, OH-, SO42-.

 

Vd: viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn trong mỗi trường hợp sau: 

1/ Phản ứng tạo thành chất kết tủa: chất kết tủa viết dạng phân tử trong phương trình ion.

a/ BaCl2 + Na2SO4 → ………………………………………………………………………………….

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2/ Phản ứng tạo thành chất điện li yếu: chất điện li yếu viết dạng phân tử trong phương trình ion.

     CH3COONa + HCl → …………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3/ Phản ứng tạo thành chất khí: chất khí viết dạng phân tử trong phương trình ion.

    CaCO3 + HCl → …………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tác giả: NGUYỄN MỸ HOA

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87