Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 17/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 199

GIÁO ÁN SỰ ĐIỆN LY - GV: NGÔ LÊ ÁI TRINH

SỰ ĐIỆN LY

 

I.                   Hiện tượng điện li

1.      Thí nghiệm: lắp bộ dụng cụ thí nghiệm như hình

Description: Hình ảnh có liên quan

Kết quả thí nghiệm 1: 

 

Cốc a

Nước cất

Cốc b

saccarozo

Cốc c

Dd NaCl

Hiện tượng

 

 

 

 

Kết quả thí nghiệm 2:

 

Cốc a

NaCl rắn

Cốc b

Dd HCl

Cốc c

Dd NaOH

Hiện tượng

 

 

 

 

v  Kết luận:

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………….

2.      Định nghĩa:

a.      Sự điện li: 

Quá trình phân li các chất trong nước ( hay nóng chảy) thành ion gọi là sự điện li.

b.      Chất điện li:

Những chất khi tan trong nước phân li ra ion và dẫn được điện gọi là những chất điện li.

Vd: NaCl, HCl, NaOH, ….

v  Vậy: axit, baz, muối là những chất điện li

 

c.       Chất không điện li:

v  Là những chất khi tan trong nước ( hay nóng chảy ) nhưng không bị phân li thành ion nên không dẫn được điện

vd:  chất rắn glucozơ, chất lỏng như ancol etylic, benzen....

v  Sự điện li được biểu diễn thành phương trình điện li

Chất điện li

Ion dương (+)

Ion âm (-)

Axit

Baz

Muối

H+
ion kim lọai Rn+ /NH4+

ion kim lọai Rn+ /NH4+ 

Gốc axit

OH-

Gốc axit

v  Chất điện li mạnh : là những chất phân li gần như hòan tòan thành ion.

v  Phương trình điện li của chất điện li mạnh được biểu diễn bằng 1 mũi tên (      )

Vd:  NaCl     Na+ + Cl-

     NaOH    Na+  +  OH-

v  Chất điện li yếu : là những chất chỉ bị phân li 1 phần thành ion . Phương trình điện li của cấht điện li yếu được biểu diễn bằng 2 mũi tên ngược chiều nhau  (   )

v  Lưu ý : H2O là chất điện li ýêu

   H2O     H +  +  OH-

v  Nồng độ mol/l của ion [A] trong dd chất điện li       

 

Loại

Chất điện li mạnh

Chất điện li yếu

Axit

HI, HNO3, H2SO4, HCl, HBr, HClO4,

HNO2, HF, HClO, HClO2, H2S, H­2SiO3, H2CO3, H3PO4, CH3COOH( RCOOH), H2SO3.

Bazơ

NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2

M(OH)n ¯ (M là kim loại , có hóa trị n ), dd NH3

Muối

Đa số các muối

HgCl2 , Hg(CN)2, Fe(SCN)3

 

Tác giả: NGÔ LÊ ÁI TRINH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87