Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ ba, 27/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 307

HÌNH THÀNH TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH THPT QUA HOẠT ĐỘNG NHÓM

Trong học tập môn Hóa học, ngoài sử dụng thí nghiệm thực hiện theo nhóm thì hoạt động trên lớp trong giờ rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm cũng là một hình thức giúp học sinh trao dồi kiến thức tốt hơn . Hình thức nhóm : gồm 3-5 học sinh , tùy theo tình hình lớp với ba khả năng khác nhau : có khả năng học lý thuyết , có khả năng hiểu bài và có khả năng vận dụng .

 

VD1 : Với đề bài tập Viết CTCT thu gọn và tên gọi thay thế của các đồng phân axit có CTPT là C4H8O2 .

 Muốn giải quyết bài tập dạng nầy thì học sinh phải thuộc bài lý thuyết cách viết đồng phân CT của hợp chất , cách gọi tên của hc hữu cơ Þ vận dụng .

Phân tích bài

Nhóm HS1 : nêu cơ sở lý thuyết

* Axit cacboxylic có đồng phân mạch cacbon và đồng phân nhóm chức

* Tên axit là ankanoic Þ cách gọi tên

Nhóm HS2: giải thích vấn đề trên cơ sở lý thuyết đã nêu

* Axit đã cho là no , đơn chức , mạch hở

* Mạch cacbon chính là vần an + chức axit : oic

Þ Viết mạch cacbon , tìm vị trí cacbon khác nhau để gắn nhánh

Nhóm HS 3: trên cơ  sở lý thuyết đã biết và hiểu sẽ hướng dẫn nhóm làm bài

CH3 – CH2 – CH2 – COOH              Axit butanoic

CH3 – CH – COOH                                        Axit 2- metyl propanoic

           |

           CH3

VD2 : Cho 10.4g hỗn hợp bột gồm Mg, Fe tác dụng vừa đủ với 400ml dd HCl .Kết thúc phản ứng thu được 6.72 lít khí (đktc).Thành phần % về khối lượng của Mg, Fe và nồng độ mol/l của dd HCl ban đầu lần lượt là

A. 46.15% ;53.85% ;1.5M                             

B. 11.39% ; 88.61% ; 1.5M

C. 53.85% ; 46.15% ; 1M                             

C. 46.15% ; 53.85% ; 1M

Phân tích bài

 

Nhóm HS1 : nêu cơ sở lý thuyết

Biểu thức toán học đổi thể tích khí sang số mol

Biểu thức toán học tính khối lượng chất có chứa số mol chất

Biểu thức toán học tính % khối lượng chất

Biểu thức toán học đổi nồng độ mol  sang số mol

Nhóm HS2: giải thích vấn đề trên cơ sở lý thuyết đã nêu

* Phản ứng hóa học xảy ra là phản ứng oxi hóa khử

* Cả 2 kim loại đều tác dụng với axit HCl tạo khí H2

Nhóm HS 3: trên cơ  sở lý thuyết đã biết và hiểu sẽ hướng dẫn nhóm làm bài

Giải bài

Từ đề bài ta có :  mhh = 24a + 56b = 10,4 ( gam)

Dùng ĐLBT electron ta có : 2a + 2b = 2 (6.72:22,4)

Þ a = 0.2              b= 0,1

%mMg=( 0.2 * 24*100) :10,4 = 46,15% Þ %mFe= 53,85%

Số mol HCl phản ứng = 2a +2b = 0,6 (mol)

[HCl] = 0,6:0,4 = 1,5 M

Chọn đáp án A

 

 

Như vậy có thể coi việc dạy học định hướng vào người học, phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh là định hướng chung cho việc đổi mới phương pháp dạy học.Vì vậy, cần thiết coi trọng mặt hoạt động học trong quá trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên.

Tác giả: Trần Thị Yến Phượng

87