Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 21/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 199

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 2/ 2016

Thảo luận Bồi dưỡng thường xuyên Module 19 : Dạy học với Công nghệ thông tin

 

Thời gian: 11h30, ngày 23 tháng 2 năm 2016

 

Giáo viên báo cáo: Trần Thị Công Danh

Nội dung báo cáo:

1. Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Mở rộng khả năng tìm kiếm và khai thác thông tin cho người dạy và người học.

- Nâng cao hiệu quả truyền đạt và lĩnh hội tri thức

- Tăng cường việc giao lưu và trao đổi thông tin giữa người dạy và người học.

- Nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, đánh giá

 

2. Định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Sử dụng Microsoft Word: soạn thảo giáo án, văn bản, thư mời, ...

- Sử dụng Microsoft Excel: quản lí danh sách lớp, nhập và tính điểm, thống kê điểm, ...

- Sử dụng Microsoft Powerpoint: soạn giáo án điện tử, bài trình chiếu, ...

- Khai thác thông tin trên Internet thông qua các kênh tìm kiếm 

3. Vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Trao đổi kinh nghiệm cá nhân về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học

Tác giả: Trần Thị Yến Phượng

87