Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ hai, 16/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 737

Sinh học 10 Bài 4 - Cacbohiđrat và lipit - Tăng Hữu Kim Cương

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Cacbohyđrat: (Đường)

1.1.1. Cấu tạo chung:

 • Hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố: C, H, O.
 • Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân: glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.

các đơn phân của cacbohyđrat

1.1.2. Các loại cacbonhydrat

 • Đường đơn: (monosaccarit)

  • Gồm các loại đường có từ 3-7 nguyên tử C.

  • Đường 5C (Ribôzơ, đeôxyribôzơ), đường 6C (Glucôzơ, Fructôzơ, Galactôzơ).

Cấu tạo đường 5C và đường 6C

 • Đường đôi: (Disaccarit)

  • Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.

  • Mantôzơ (đường mạch nha) gồm 2 phân tử Glucôzơ, Saccarôzơ (đường mía) gồm 1 ptử Glucôzơ và 1 ptử Fructôzơ, Lactôzơ (đường sữa) gồm 1 ptử glucôzơ và 1 ptử galactôzơ.

disaccarit

 • Đường đa: (Polisaccarit)

  • Gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.

  • Glicôgen, tinh bột, xenlulôzơ, kitin...

Polisaccarit

1.1.3. Chức năng của Cacbohyđrat:

 • Là nguồn cung cấp năng lượng cho tế bào.
 • Tham gia cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể...

Cacbohyđrat tham gia cấu tạo nên tế bào

1.2. Lipit (chất béo)

1.2.1. Cấu tạo của lipit:

Cấu tạo phân tử của lipit

 • Lipit đơn giản: (mỡ, dầu, sáp)

Gồm 1 phân tử glyxêrol và 3 axit béo

 • Phôtpholipit: (lipit đơn giản)

Gồm 1 phân tử glyxêrol liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat (alcol phức).

 • Stêrôit:

Là Colesterol, hoocmôn giới tính estrogen, testosterol.

 • Sắc tố và vitamin:

Carôtenôit, vitamin A, D, E, K...

1.2.2. Chức năng

 • Cấu trúc nên hệ thống màng sinh học.

lipit cấu trúc nên màng sinh học

 • Nguồn năng lượng dự trữ.
 • Tham gia nhiều chức năng sinh học khác.

2. Luyện tập Bài 4 Sinh học 10

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Trình bày được tên các loại đường đơn, đường đôi và đường đa (đường phức) có trong các cơ thể sinh vật.

 • Trình bày được chức năng của từng loại đường trong cơ thể sinh vật.

 • Nêu được tên các loại lipit có trong các cơ thể sinh vật và trình bày được chức năng của các loại lipit trong cơ thể. 

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87