Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Thủ Thiêm
Thứ tư, 25/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 407

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2015-2016

Kiểm tra học kỳ 1 tập trung các khối lớp từ 11/12/2015 đến 19/12/2015, gồm 8 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Sinh, Lịch sử, Địa lý.

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

                    THI  HỌC KỲ I, NĂM HỌC  2015 - 2016

—&–

I/. LỊCH THI :

 

Ngày thi

Buổi sáng ( khối 12 & 10)

Buổi chiều ( khối 11)

Môn thi

Giờ

phát đề

Môn thi

Giờ

phát đề

Thứ sáu

11/12

 

Ngữ văn K12 :(120’)

 

Sinh vật K12 : (60’)

7h15’

 

10h00’

 

Ngữ văn :(90’)

 

Sinh vật: (45’)

 

13h00’

 

15h15’

Thứ bảy

12/12

 

Ngữ văn K10 :(90’)

 

Sinh vật K10:(45’)

7h15’

 

9h30’

HS nghỉ ôn thi

 

Thứ hai

14/12

 

Vật lý K12 : (60’)

 

Lịch sử K12 :(45’)

 

7h15’

 

9h15’

 

 

Vật lý : (45’)

Lịch sử :(45’)

 

 

13h00’

 

14h30’

 

Thứ ba

15/12

 

Vật lý K10 : (45’)

 

Lịch sử K10 :(45’)

 

 

7h15’

 

9h00’

 

HS nghỉ ôn thi

 

Thứ tư

16/12

Hóa học K12 : (60’)

 

Tiếng Anh K12 : (60’)

 

7h15’

 

9h15’

Hóa học : (45’)

 

TiếngAnh : (60’)

 

 

13h00

 

14h30’

Thứ năm

17/12

 

Hóa học K10 : (45’)

 

Tiếng Anh K10 : (60’)

 

7h15’

 

9h00’

 

HS nghỉ ôn thi

 

Thứ sáu

18/12

 

Toán K12 :(120’)

 

Địa lý K12 :(45’)

 

7h15’

 

10h00’

 

Toán :(90’)

 

Địa :(45’)

 

13h00’

 

15h15’

Thứ bảy

19/12

 

Toán K10 :(90’)

 

Địa lý K10 :(45’)

 

7h15’

 

10h00’

HS nghỉ

 

 

 

| Ghi chú :    Học sinh và giám thị có mặt đúng giờ :

- Buổi sáng :       6h45’

- Buổi chiều :    12h45’

E  Giám thị coi thi có mặt đúng giờ qui định, coi thi nghiêm túc và thực hiện tốt các yêu cầu về nghiệp vụ coi thi do Hội đồng thi triển khai.

- Ngày 21/12/2015:  Học sinh toàn trường đi học bình thường theo TKB.

 

II/. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ PHÒNG THI :

| Yêu cầu :

  • EXếp theo vần a,b,c… theo từng phòng thi, theo cùng trình độ và cho số báo danh (Đối với K10, 11: lớp thường và lớp chọn xếp riêng); Mỗi phòng thi xếp 16 học sinh của khối lớp đó.
  • E Buổi sáng :  (Theo lịch thi)  
  • Khối 12 : thi thứ sáu, thứ hai, thứ tư, thứ sáu.
  • Khối 10 : thi thứ bảy, thứ ba, thứ năm, thứ bảy.
  • E Buổi chiều :   (Theo lịch thi)  
  • Khối 11 : thi thứ sáu, thứ hai, thứ tư, thứ sáu.

 

III/. CHẤM THI HỌC KỲ I :

-  Sau khi thi xong môn nào thì tổ trưởng bộ môn đến nhận bài đã cắt phách và phát cho giáo viên  bộ môn về nhà chấm.

-  Yêu cầu trước khi chấm thi :  tổ trưởng phải chỉ đạo chấm theo đáp án đã thống nhất và gởi đáp án về cho thầy Phụng theo yêu cầu đã quy định (đáp án được đánh vi tính theo mẫu đã triển khai).

-  Khi chấm thi  GVBM phải  ký tên và ghi tên vào bài chấm, điểm số phải làm tròn theo quy định, thống kê điểm  5,0 và điểm  < 5,0; bảo quản kỹ, tránh mất hay bị rách.

-  Sau khi chấm xong giáo viên bộ môn gởi bài chấm về phòng Hiệu phó chuyên môn để  hồi  phách lên điểm.

 

Ngày 12 tháng 11 năm 2015

Hiệu trưởng

88